คณะพยาบาลศาสตร์
Faculty of Nursing, Maejo University

รับสมัคร อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564

ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ทางด้านพยาบาลศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ 1178 สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์  อัตราค่าจ้างเดือนละ 27,880 บาท และค่าตอบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล เดือนละ 5,000 บาท และค่าประสบการณ์สอนในสถาบันอุดมศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ปีละ 500 บาท โดยคิดคำนวณสูงสุดไม่เกิน 10 ปี 

เอกสารประกอบ

ปรับปรุงข้อมูล : 19/10/2564 21:52:18     ที่มา : คณะพยาบาลศาสตร์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 816

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวสมัครงาน

ข่าวล่าสุด

ฝึกอบรม การป้องกันและระงับอัคคีภัย และฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ประจําปี 2565
วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จัดฝึกอบรมเรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัย และฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ประจําปี 2565 ณ อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเหตุฉุกเฉินทางด้านอัคคีภัย ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว (Green office) ประจำปี 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล คณบดี คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะพยาบาลศาสตร์ และบุคลากรจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรของหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
26 กรกฎาคม 2565     |      27
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพบผู้ปกครอง น.ศ.พยาบาลรุ่นแรก : เตรียมพร้อมสู่เส้นทางวิชาชีพการพยาบาล
วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาล : สู่เส้นทางวิชาชีพการพยาบาล ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งในปีการศึกษา 2565 ได้เปิดรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์เป็นรุ่นแรก โอกาสนี้ มีการแนะนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ สร้างความเข้าใจในระบบการเรียนการสอน ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา บันทึกประวัตินักศึกษาในการกำกับดูแลและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครอง รวมถึงการจัดกิจกรรมผูกข้อมือรับขวัญนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และนันทนาการ ให้กับนักศึกษาใหม่อีกด้วย
26 กรกฎาคม 2565     |      36