คณะพยาบาลศาสตร์
Faculty of Nursing, Maejo University
       วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับ  ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ประชาชนเขตรับผิดชอบ รพ สต ป่าเหมือด และพื้นที่ใกล้เคียง ตามโครงการงานบริการสุขภาพร่วมกับรพ.สต.ป่าเหมือด เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ : บูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ณ วัดป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า สดุดีวิชาชีพการพยาบาลเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

      และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน เวลา 13.30 น. ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2565 ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้และสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ณ วัดป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

      ด้วยในวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ "สมเด็จย่า" ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนนานัปการ แม้ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล โดยมิทรงย่อท้อและเหน็ดเหนื่อยพระวรกาย เพื่อให้พสกนิกร มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทรงพระราชทานพระเมตตาต่อชนทุกชั้นทุกวัย โดยไม่แยกศาสนาและเชื้อชาติพระองค์ทรงจัดตั้ง หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ซึ่ง ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล แพทย์แผนไทย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ออกให้บริการประชาชนในถิ่นทุรกันดารโดยไม่ได้รับสิ่งตอบแทน อีกทั้งพระองค์ทรงเป็นพระมารดาแห่งการสังคมสงเคราะห์ของประเทศไทย ทรงฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติโดยทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์มาตลอดพระชนม์ชีพ จากพระราชกรณียกิจดังกล่าว รัฐบาลได้เห็นความสำคัญ จึงกำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็น วันทันตสาธารณสุข วันสังคมสงเคราะห์ วันพยาบาล และวันต้นไม้แห่งชาติ เหล่าข้าราชการและพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ต่างน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และน้อมเกล้าฯถวายความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติภารกิจอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จย่าสืบไป

#น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่าที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อช่วยเหลือปวงชนชาวไทย ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส

ปรับปรุงข้อมูล : 20/10/2566 6:15:45     ที่มา : คณะพยาบาลศาสตร์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 254

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ ประจำปี 2567
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ ประจำปี 2567เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 อาจารย์มาลี ล้วนแก้ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และอาจารย์ ดร.ขนิษฐา วิศิษฐ์เจริญ ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน และตัวแทนนักศึกษาพยาบาล เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ ประจำปี 2567 ในพิธีได้รับเกียรติจาก ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดี นำคณะผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ บุคลากร พร้อมด้วย ดร.ขุนศรี ทองย้อย นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ในฐานะผู้แทนศิษย์เก่าทั่วประเทศ และผู้แทนองค์กรนักศึกษา ร่วมพิธีบรวงสรวงพระพิรุณทรงนาค ต่อด้วยพิธีทำบุญทางศาสนา และวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์คุณพระช่วงเกษตรศิลปการ “บิดาเกษตรแม่โจ้” ผู้บุกเบิกก่อตั้งแม่โจ้ จนมีคำกล่าวที่ว่า “ไม่มีพระช่วงฯ ไม่มีแม่โจ้” ซึ่งในแม่โจ้ปีนี้ครบรอบ 90 ปี
10 มิถุนายน 2567     |      62
ตัวแทนนักศึกษา และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2567
คณะพยาบาลศาสตร์ นำโดยอาจารย์มาลี ล้วนแก้ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพยาบาล ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2567 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย พร้อมบุคลากรและนักศึกษา กล่าวถวายพระพรชัยมงคล ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 มิถุนายน 2567     |      47