คณะพยาบาลศาสตร์
Faculty of Nursing, Maejo University

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี "หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 4 ปี" ปีการศึกษา 2566
ระบบรับตรง [ไม่ร่วมTCAS66] จำนวนรับ 50 คน
รายละเอียดการรับสมัคร https://admissions.mju.ac.th/www/FileAnnouncement/65.pdf...
??กำหนดการรับสมัคร
- สมัครทางออนไลน์: วันที่ 20 ก.พ.- 30 มี.ค. 66 ที่ www.admissions.mju.ac.th
- ประกาศผล [ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์] : วันที่ 10 เม.ย. 66
- สอบสัมภาษณ์ & ยื่น Portfolio : วันที่ 22-24 เม.ย. 66
- ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 1 พ.ค. 66
- ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ 45,000฿ : วันที่ 1-10 พ.ค. 66

ปรับปรุงข้อมูล : 21/2/2566 9:27:55     ที่มา : คณะพยาบาลศาสตร์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1806

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวสมัครงาน

ข่าวล่าสุด

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง
วันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง ณ ห้องประชุม E117 ชั้น1 อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะพยาบาลศาสตร์ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพ พยาบาลพี่เลี้ยง สำหรับพยาบาลในแหล่งฝึกให้มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนในคลินิกและแสดงบทบาทของพยาบาลพี่เลี้ยงในด้านการสอน การนิเทศและส่งเสริมศักยภาพและเจตคติที่ดีของนักศึกษาพยาบาล รวมถึงเป็นการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและสถานบริการ
21 พฤษภาคม 2567     |      28