คณะพยาบาลศาสตร์
Faculty of Nursing, Maejo University

วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการ Big Cleaning Day ประจำปี 2566 เพื่อทําความสะอาดสถานที่ทํางานและบริเวณโดยรอบอาคาร ให้มีความเป็นระเบียบ สวยงาม เกิดความประทับใจกับผู้รับบริการ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนเป็นการสร้างบรรยากาศในการทํางานให้เหมาะสม และเป็นผลดีต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานต่อไป

ปรับปรุงข้อมูล : 5/6/2566 7:29:13     ที่มา : คณะพยาบาลศาสตร์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 68

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด