คณะพยาบาลศาสตร์
Faculty of Nursing, Maejo University

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2566 โดยในภาคเช้ามีการบรรยายให้ความรู้ แก่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และในภาคบ่าย จำลองสถานการณ์เสมือนจริง ในเหตุการณ์เพลิงไหม้ 

ปรับปรุงข้อมูล : 18/9/2566 22:32:31     ที่มา : คณะพยาบาลศาสตร์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 36

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด