คณะพยาบาลศาสตร์
Faculty of Nursing, Maejo University

รับสมัคร อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท หรือ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 4 อัตรา  สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์  ระดับปริญญาโท อัตราค่าจ้างเดือนละ 27,880 บาท  ระดับปริญญาเอก อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,000 บาทและค่าตอบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล เดือนละ 5,000 บาท สำหรับระดับปริญญาโทสาขาอื่น ๆ เดือนละ 3,500 บาท และค่าประสบการณ์สอนในสถาบันอุดมศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ปีละ 500 บาท โดยคิดคำนวณสูงสุดไม่เกิน 10 ปี 

เอกสารประกอบ

ปรับปรุงข้อมูล : 31/10/2566 11:09:42     ที่มา : คณะพยาบาลศาสตร์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 677

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวสมัครงาน

ข่าวล่าสุด

บุคลากร และนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งรอบมหาวิทยาลัย ในระยะ 4 กิโลเมตร และ 8 กิโลเมตร และให้บริการปฐมพยาบาล
บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งรอบมหาวิทยาลัย ในระยะ 4 กิโลเมตร และ 8 กิโลเมตร และให้บริการปฐมพยาบาล ณ สนามอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีบุคลากรที่ได้รับรางวัล ดังนี้ อาจารย์สุรัช สุนันตา รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 50 ปี ขึ้นไป ระยะทาง 4 กิโลเมตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป ระยะทาง 4 กิโลเมตร อาจารย์ ดร.วรรณภา  พิพัฒน์ธนวงศ์ รางวัลแต่งการแฟนซี รางวัลชมเชย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยาพร ศรีสว่าง และ นายศักดิ์นรินทร์ แก่นกล้า
26 พฤศจิกายน 2566     |      30