คณะพยาบาลศาสตร์
Faculty of Nursing, Maejo University
พิธีมอบหมวกพยาบาล เข็มเลื่อนชั้นปี และตะเกียงไนติงเกล ประจำปีการศึกษา 2566 ก้าวแรกก่อนเข้าสู่เส้นทางวิชาชีพ --
วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีมอบหมวกพยาบาลและเข็มเลื่อนชั้นปี และมอบตะเกียงไนติงเกล ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ E101 ชั้น 1 อาคารสาขาวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิด และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวให้โอวาสแก่นักศึกษาที่จะเลื่อนเป็นชั้นปีที่ 2 จำนวน 5 คน เป็นอีกหนึ่งก้าวก่อนเข้าสู่เส้นทางสายวิชาชีพพยาบาล บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นประทับใจของผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานภายนอก คณาจารย์ พยาบาลวิชาชีพ รุ่นน้อง และผู้ปกครองที่มาร่วมแสดงความยินดี สำหรับพิธีมอบหมวกพยาบาลและเข็มเลื่อนชั้นปี เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม แสดงถึงความพร้อมที่จะเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล หมวกพยาบาล เป็นสัญลักษณ์ของวิชาชีพ เสริมสร้างความมั่นใจ ความสง่างาม และความภาคภูมิใจในวิชาชีพ เป็นสัญญลักษณ์แห่งความอ่อนโยน บริสุทธิ์ สะอาด ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ อุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของเพื่อมนุษย์ พร้อมที่จะดูแลและช่วยเหลือผู้อื่น
ปรับปรุงข้อมูล : 8/12/2566 21:40:47     ที่มา : คณะพยาบาลศาสตร์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 410

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ ประจำปี 2567
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ ประจำปี 2567เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 อาจารย์มาลี ล้วนแก้ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และอาจารย์ ดร.ขนิษฐา วิศิษฐ์เจริญ ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน และตัวแทนนักศึกษาพยาบาล เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ ประจำปี 2567 ในพิธีได้รับเกียรติจาก ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดี นำคณะผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ บุคลากร พร้อมด้วย ดร.ขุนศรี ทองย้อย นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ในฐานะผู้แทนศิษย์เก่าทั่วประเทศ และผู้แทนองค์กรนักศึกษา ร่วมพิธีบรวงสรวงพระพิรุณทรงนาค ต่อด้วยพิธีทำบุญทางศาสนา และวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์คุณพระช่วงเกษตรศิลปการ “บิดาเกษตรแม่โจ้” ผู้บุกเบิกก่อตั้งแม่โจ้ จนมีคำกล่าวที่ว่า “ไม่มีพระช่วงฯ ไม่มีแม่โจ้” ซึ่งในแม่โจ้ปีนี้ครบรอบ 90 ปี
10 มิถุนายน 2567     |      30
ตัวแทนนักศึกษา และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2567
คณะพยาบาลศาสตร์ นำโดยอาจารย์มาลี ล้วนแก้ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพยาบาล ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2567 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย พร้อมบุคลากรและนักศึกษา กล่าวถวายพระพรชัยมงคล ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 มิถุนายน 2567     |      37
คณพยาบาลศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ณ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
31 May is World No Tobacco Day World No Tobacco Day The theme for World No Tobacco Day (WNTD) 2024 is “Protecting children from tobacco industry interference”.31 พ.ค.ของทุกปีถือเป็น "วันงดสูบบุหรี่โลก" วันสร้างความตระหนักรู้ถึงประโยชน์ของการเลิกบุหรี่และผลกระทบของยาสูบ WHO กำหนดธีมวันงดสูบบุหรี่โลกปี 2567 คือ ปกป้องเด็กจากการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ ส่วนของไทยคือ "ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า" โดยคณพยาบาลศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ณ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เยาวชนตระหนักรู้ถึกโทษภัยของบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า 
3 มิถุนายน 2567     |      32