คณะพยาบาลศาสตร์
Faculty of Nursing, Maejo University

โรงเรียนการวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนของหลักสูตรพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยลัยแม่โจ้ ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 โดยอาจารย์มาลี ล้วนแก้ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับมัทธยมศึกษาปีที่ 6 และคณาจารย์ จากนั้นอาจารย์เบญจมาศ ถาดแสง ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตร ได้อธิบายภาพรวมของหลักสูตร และกิจกรรมการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น Basic Life Support โดยมีการให้ความรู้เรื่องการ CPR นำโดยอาจารย์ศุภวรรณ ใจบุญ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ อาจารย์บุษกร ยอดทราย ผู้ช่วยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น และอาจารย์หยาดพิรุณเสาร์เป็ง อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการทำ CPR จากนั้นได้พานักเรียนและคณาจารย์เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนของคณะฯ โดยอาจารย์เบญจมาศ ถาดแสง และผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยาพร ศรีสว่าง นำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางพยาบาล

ปรับปรุงข้อมูล : 10/1/2567 10:16:54     ที่มา : คณะพยาบาลศาสตร์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 97

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ ประจำปี 2567
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ ประจำปี 2567เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 อาจารย์มาลี ล้วนแก้ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และอาจารย์ ดร.ขนิษฐา วิศิษฐ์เจริญ ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน และตัวแทนนักศึกษาพยาบาล เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ ประจำปี 2567 ในพิธีได้รับเกียรติจาก ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดี นำคณะผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ บุคลากร พร้อมด้วย ดร.ขุนศรี ทองย้อย นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ในฐานะผู้แทนศิษย์เก่าทั่วประเทศ และผู้แทนองค์กรนักศึกษา ร่วมพิธีบรวงสรวงพระพิรุณทรงนาค ต่อด้วยพิธีทำบุญทางศาสนา และวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์คุณพระช่วงเกษตรศิลปการ “บิดาเกษตรแม่โจ้” ผู้บุกเบิกก่อตั้งแม่โจ้ จนมีคำกล่าวที่ว่า “ไม่มีพระช่วงฯ ไม่มีแม่โจ้” ซึ่งในแม่โจ้ปีนี้ครบรอบ 90 ปี
10 มิถุนายน 2567     |      60
ตัวแทนนักศึกษา และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2567
คณะพยาบาลศาสตร์ นำโดยอาจารย์มาลี ล้วนแก้ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพยาบาล ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2567 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย พร้อมบุคลากรและนักศึกษา กล่าวถวายพระพรชัยมงคล ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 มิถุนายน 2567     |      47