คณะพยาบาลศาสตร์
Faculty of Nursing, Maejo University

นักศึกษาพยาบาลจากประเทศเกาหลี จำนวน 3 คน ประกอบด้วย 1. Doyoon Kim ปี 2 จาก Ewha women’s university 2. Hee woo Lee ปี 3 จาก Sungsin women university และ 3. Jiin Jo ปี 4 จาก Seoul women nursing college นักศึกษาพยาบาลจากประเทศเกาหลี เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 2 คน ได้แก่ น.ส.ปราณปริยา เขื่อนเพชร รหัสนักศึกษา 6530101324 และ น.ส. สุเมธินี ทิสานนท์ รหัสนักศึกษา 6530101349 อาสานำนักศึกษาพยาบาลจากประเทศเกาหลี ทั้ง 3 คน เข้าเยี่ยมชม 

ปรับปรุงข้อมูล : 25/1/2567 19:58:59     ที่มา : คณะพยาบาลศาสตร์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 192

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง
วันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง ณ ห้องประชุม E117 ชั้น1 อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะพยาบาลศาสตร์ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพ พยาบาลพี่เลี้ยง สำหรับพยาบาลในแหล่งฝึกให้มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนในคลินิกและแสดงบทบาทของพยาบาลพี่เลี้ยงในด้านการสอน การนิเทศและส่งเสริมศักยภาพและเจตคติที่ดีของนักศึกษาพยาบาล รวมถึงเป็นการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและสถานบริการ
21 พฤษภาคม 2567     |      28