คณะพยาบาลศาสตร์
Faculty of Nursing, Maejo University

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลนครพิงค์ ปฐมนิเทศน์นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติการทางพยาบาล ณ โรงพยาบาลฯ โดยมีการบรรยายเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรของโรงพยาบาลฯ และการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการขึ้นฝึกปฏิบัติ

ปรับปรุงข้อมูล : 30/1/2567 22:26:41     ที่มา : คณะพยาบาลศาสตร์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 155

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง
วันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง ณ ห้องประชุม E117 ชั้น1 อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะพยาบาลศาสตร์ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพ พยาบาลพี่เลี้ยง สำหรับพยาบาลในแหล่งฝึกให้มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนในคลินิกและแสดงบทบาทของพยาบาลพี่เลี้ยงในด้านการสอน การนิเทศและส่งเสริมศักยภาพและเจตคติที่ดีของนักศึกษาพยาบาล รวมถึงเป็นการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและสถานบริการ
21 พฤษภาคม 2567     |      28