คณะพยาบาลศาสตร์
Faculty of Nursing, Maejo University
คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย อาจารย์มาลี ล้วนแก้ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์พยาบาลและบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมถวายสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สด และพิธีบวงสรวงอนุเสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ  ณ บริเวณอนุเสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.00 น.
ปรับปรุงข้อมูล : 5/2/2567 9:11:12     ที่มา : คณะพยาบาลศาสตร์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 134

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

ต้อนรับคณะทำงานจากสภาการพยาบาลต้อนรับคณะทำงานจากสภาการพยาบาล ในการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะทำงานจากสภาการพยาบาล 1.รศ.สุปราณีอัทธเสรี 2.อ.ดร.พรรณทิพาแก้วมาตย์ 3.รศ.ดร.นุจรีไชยมงคล ในการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ในปีที่ 3 วันที่ 7 -  8 มีนาคม 2567 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังการประเมิน ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 3 ท่าน   เพื่อประเมินความพร้อมในการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2567
21 มีนาคม 2567     |      95