คณะพยาบาลศาสตร์
Faculty of Nursing, Maejo University

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ตัวแทนจากชมรมจักรยายศิษย์เก่าแม่โจ้ นำโดยคุณสมร นิวาส เลขาชมรมฯ และคุณสืบสกุล นามวงศ์พรหม เหรัญญิกชมรมฯ ได้เข้าหารือกับอาจารย์มาลี ล้วนแก้ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อวางแผนจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการเรียนการสอน และให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป เป็นเงิน 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) โดยขอชื่นชมในน้ำใจของสมาชิกชมรมฯจักรยานศิษย์เก่าแม่โจ้ เป็นอย่างยิ่ง 

ปรับปรุงข้อมูล : 5/2/2567 9:53:51     ที่มา : คณะพยาบาลศาสตร์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 158

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

ต้อนรับคณะทำงานจากสภาการพยาบาลต้อนรับคณะทำงานจากสภาการพยาบาล ในการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะทำงานจากสภาการพยาบาล 1.รศ.สุปราณีอัทธเสรี 2.อ.ดร.พรรณทิพาแก้วมาตย์ 3.รศ.ดร.นุจรีไชยมงคล ในการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ในปีที่ 3 วันที่ 7 -  8 มีนาคม 2567 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังการประเมิน ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 3 ท่าน   เพื่อประเมินความพร้อมในการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2567
21 มีนาคม 2567     |      95