คณะพยาบาลศาสตร์
Faculty of Nursing, Maejo University

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ฝึกปฏิบัติการทางพยาบาล ณ โรงพยาบาลสันทราย ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ และโรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2567 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ที่ปรึกษาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้กล่าวให้โอวาส แก่นักศึกษาก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติการทางพยาบาล 

ปรับปรุงข้อมูล : 5/2/2567 10:10:23     ที่มา : คณะพยาบาลศาสตร์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 280

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง
วันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง ณ ห้องประชุม E117 ชั้น1 อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะพยาบาลศาสตร์ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพ พยาบาลพี่เลี้ยง สำหรับพยาบาลในแหล่งฝึกให้มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนในคลินิกและแสดงบทบาทของพยาบาลพี่เลี้ยงในด้านการสอน การนิเทศและส่งเสริมศักยภาพและเจตคติที่ดีของนักศึกษาพยาบาล รวมถึงเป็นการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและสถานบริการ
21 พฤษภาคม 2567     |      28