คณะพยาบาลศาสตร์
Faculty of Nursing, Maejo University
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1178 สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์(ครั้งที่ 1)
รับสมัคร อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ทางด้านพยาบาลศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ 1178 สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์  อัตราค่าจ้างเดือนละ 27880 บาท และค่าตอบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล เดือนละ 5000 บาท และค่าประสบการณ์สอนในสถาบันอุดมศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ปีละ 500 บาท โดยคิดคำนวณสูงสุดไม่เกิน 10 ปีเอกสารประกอบประกาศรับสมัคร-รายละเอียดใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยรายละเอียดการจัดเอกสารสมัคร
19 ตุลาคม 2564     |      2039
ทั้งหมด 2 หน้า