คณะพยาบาลศาสตร์
Faculty of Nursing, Maejo University
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารเทพประสงค์ วรยศ เพื่อเป็นอาคารเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฯ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความประสงค์จะจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารเทพประสงค์ วรยศ เพื่อเป็นอาคารเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 12 - 15 กันยายน 2566 และยื่นข้อเสนอในวันที่ 18 กันยายน 2566 ณ สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 6 อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรม คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดประกาศ https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NTkyNjYw&method=inline
13 กันยายน 2566     |      465
ทั้งหมด 1 หน้า