คณะพยาบาลศาสตร์
Faculty of Nursing, Maejo University
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ (ครั้งที่ 1)
ด้วย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท-เอก ทางด้านพยาบาลศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ 1221-1223 อัตราค่าจ้างคุณวุฒิปริญญาเอกเดือนละ 34,000 บาท และ อัตราค่าจ้างคุณวุฒิปริญญาโท เดือนละ 27,880 บาท ค่าตอบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล ปริญญาโททางการพยบาลเดือนละ 5,000 บาท ปริญญาโทสาขาอื่น เดือนละ 3,500 บาท และค่าประสบการณ์สอนในสถาบันอุดมศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ปีละ 500 บาท โดยคิดคำนวณสูงสุดไม่เกิด 10 ปี ผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดที่นี่
6 มีนาคม 2567     |      1023
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1218-1220 สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567 ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท-เอก ทางด้านพยาบาลศาสตร์ จำนวน 3 อัตราานั้น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงขอประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม E601/1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์
1 มีนาคม 2567     |      163
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
รับสมัคร อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (รอบที่2) ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567คณะพยาบาลศาสตร์รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท หรือ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 3 อัตรา  สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์  ระดับปริญญาโท อัตราค่าจ้างเดือนละ 27,880 บาท  ระดับปริญญาเอก อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,000 บาทและค่าตอบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล เดือนละ 5,000 บาท สำหรับระดับปริญญาโทสาขาอื่น ๆ เดือนละ 3,500 บาท และค่าประสบการณ์สอนในสถาบันอุดมศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ปีละ 500 บาท โดยคิดคำนวณสูงสุดไม่เกิน 10 ปี เอกสารประกอบรายละเอียดประกาศรับสมัครงาน https://personnel.mju.ac.th/edoc/news/13064.pdfใบสมัคร https://nurse.mju.ac.th/wtms_document.aspx?bID=17830&lang=th-THรายการตรวจสอบหลักฐานการสมัคร
19 มกราคม 2567     |      1088
รับสมัครอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่ 17 ตุลาคม 2566 ถึง 17 พฤศจิกายน 2566
รับสมัครอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท หรือ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 4 อัตรา  สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ระดับปริญญาโท อัตราค่าจ้างเดือนละ 27880 บาทระดับปริญญาเอก อัตราค่าจ้างเดือนละ 34,000 บาทและค่าตอบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล เดือนละ 5000 บาทสำหรับระดับปริญญาโทสาขาอื่น ๆ เดือนละ 3,500 บาท และค่าประสบการณ์สอนในสถาบันอุดมศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ปีละ 500 บาท โดยคิดคำนวณสูงสุดไม่เกิน 10 ปีเอกสารประกอบประกาศรับสมัคร-รายละเอียดใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยรายละเอียดการจัดเอกสารสมัคร
31 ตุลาคม 2566     |      1313
ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี "หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 4 ปี" ปีการศึกษา 2566
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี "หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 4 ปี" ปีการศึกษา 2566 ระบบรับตรง [ไม่ร่วมTCAS66] จำนวนรับ 50 คน รายละเอียดการรับสมัคร https://admissions.mju.ac.th/www/FileAnnouncement/65.pdf... ??กำหนดการรับสมัคร - สมัครทางออนไลน์: วันที่ 20 ก.พ.- 30 มี.ค. 66 ที่ www.admissions.mju.ac.th - ประกาศผล [ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์] : วันที่ 10 เม.ย. 66 - สอบสัมภาษณ์ & ยื่น Portfolio : วันที่ 22-24 เม.ย. 66 - ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 1 พ.ค. 66 - ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ 45,000฿ : วันที่ 1-10 พ.ค. 66
21 กุมภาพันธ์ 2566     |      1702
ทั้งหมด 2 หน้า