คณะพยาบาลศาสตร์
Faculty of Nursing, Maejo University

ข่าวกิจกรรม

ที่ปรึกษาและและคณะกรรมการสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการรับทราบผลการดำเนินงาน ตรวจเยี่ยมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัย/ที่ปรึกษาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์มาลี ล้วนแก้ว รักษาการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพยาบาลให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุช โสภาจารีย์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมที่ปรึกษาและและคณะกรรมการสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในการรับทราบผลการดำเนินงาน ตรวจเยี่ยมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
31 มกราคม 2566
มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 07.30 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี ในการนี้ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (อาจารย์มาลี ล้วนแก้ว) พร้อมด้วย อาจารย์เจนนารา  วงศ์ปาลี และอาจารย์อมรเลิศ  พันธ์วัตร์ ได้ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 45 รูป ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชว
20 มกราคม 2566
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนจอมทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ในโครงการต้นกล้าจอมทอง ห้องเรียนเตรียมแพทย์ - พยาบาล
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. – 12.00 น. อาจารย์มาลี ล้วนแก้ว รักษาการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รวม 80 คน เข้าศึกษาดูงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษา และแนะแนวทางการเรียนต่อเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่มีความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ที่สนใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ ในการนี้ คณบดีพร้อมด้วยคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ได้แนะนำหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล (Nursing Laboratory) ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการเรียนการสอน อันจะนำไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์กับโรงเรียนจอมทอง ต่อไป+22ดูข้อมูลเชิงลึกและโฆษณาโปรโมทโพสต์" width="18" />" width="18" />1010
13 มกราคม 2566
????????”ZUMBA DANCE” พยาบาลพาเบิร์น "สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องสร้างเอง"
#กลับมาแล้วจ้า”ZUMBA DANCE” พยาบาลพาเบิร์น สร้างหุ่นสวยไปด้วยกัน ทุกวันพฤหัสบดีและศุกร์ 17.00-18.00 ณ อาคารแผ่พืชน์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย พยาบาลพาเบิร์น ให้คุณมากกว่าหุ่นสวย “ZUMBA DANCE” ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 17.00-18.00 น. ณ อาคารแผ่พืชน์ เริ่มเบริ์น พร้อมกันตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม 2566 เป็นต้นไป”กายแข็งแรง จิตเข้มแข็ง บุคลิกงามสง่า” Good Health Strong Heart @ MJU
7 มกราคม 2566

ข่าวสมัครงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเลขที่ 1190 สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ (ตำแหน่งอาจารย์)
26/12/2565 11:03:03
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
25/11/2565 15:00:19
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
24/11/2565 9:54:57
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาล
9/11/2565 10:42:46
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ (ครั้งที่ 1)
25/10/2565 16:24:25
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฎิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 301 สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
26/10/2565 11:32:45
เลื่อนวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 301 สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
22/8/2565 16:34:09
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1178 สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์(ครั้งที่ 1)
19/10/2564 21:52:18