คณะพยาบาลศาสตร์
Faculty of Nursing, Maejo University

ข่าวกิจกรรม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง
วันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง ณ ห้องประชุม E117 ชั้น1 อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะพยาบาลศาสตร์ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพ พยาบาลพี่เลี้ยง สำหรับพยาบาลในแหล่งฝึกให้มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนในคลินิกและแสดงบทบาทของพยาบาลพี่เลี้ยงในด้านการสอน การนิเทศและส่งเสริมศักยภาพและเจตคติที่ดีของนักศึกษาพยาบาล รวมถึงเป็นการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและสถานบริการ
21 พฤษภาคม 2567
บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมงานรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส และผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 ผู้บริหารและบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีดำหัวและขอพรอธิการบดีและผู้อาวุโส มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เนื่องในโอกาสป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย ในวันขึ้นปีใหม่ไทย โดยมีการแข่งขันขบวนของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย การแข่งขันลาบเนื้อ การแข่งขันส้มตำลีลา โดยคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขันส้มตำลีลาประจำปีนี้ 
22 เมษายน 2567
ต้อนรับคณะทำงานจากสภาการพยาบาลต้อนรับคณะทำงานจากสภาการพยาบาล ในการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะทำงานจากสภาการพยาบาล 1.รศ.สุปราณีอัทธเสรี 2.อ.ดร.พรรณทิพาแก้วมาตย์ 3.รศ.ดร.นุจรีไชยมงคล ในการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ในปีที่ 3 วันที่ 7 -  8 มีนาคม 2567 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังการประเมิน ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 3 ท่าน   เพื่อประเมินความพร้อมในการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2567
21 มีนาคม 2567
ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 46 ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 46 ประจำปีการศึกษา 2566 นำโดย อาจารย์วารุณี ผ่องแผ้ว รองคณบดี อาจารย์บุษกร ยอดทราย ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพยาบาลรุ่นที่ 2 ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยทำการตรวจ ATK ให้กับอธิการบดี ผู้บริหาร แขกของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก อาจารย์บุคลากรของมหาวิทยาลัยก่อนเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 46 ณ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และอาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมสถิติทั้งสองวัน ผู้รับบริการประมาณ 800คน
19 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวสมัครงาน

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1221 สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
24/5/2567 10:37:10
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
30/4/2567 15:14:42
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1218 สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
30/3/2567 10:37:53
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ (ครั้งที่ 1)
6/3/2567 16:31:02
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1218-1220 สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
1/3/2567 14:14:22
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1217 สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
18/1/2567 16:20:25
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
19/1/2567 15:59:12
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1217-1220 สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
4/12/2566 15:09:18
รับสมัครอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่ 17 ตุลาคม 2566 ถึง 17 พฤศจิกายน 2566
31/10/2566 11:09:42
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 528 สังกัดสำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
17/3/2566 15:30:56

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567)
8/5/2567 14:22:57
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566)
8/5/2567 14:24:11
ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ยกเลิกประกาศ จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารเทพประสงค์ วรยศ เพื่อเป็นอาคารเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
25/10/2566 16:39:34
ประกาศจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารเทพประสงค์ วรยศ เพื่อเป็นอาคารเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
29/9/2566 14:39:35
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารเทพประสงค์ วรยศ เพื่อเป็นอาคารเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
29/9/2566 14:38:10
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ขอยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารเทพประสงค์ วรยศ เพื่อเป็นอาคารเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
27/9/2566 13:18:54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารเทพประสค์ วรยศ เพื่อเป็นอาคารเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
25/9/2566 16:21:19
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารเทพประสงค์ วรยศ เพื่อเป็นอาคารเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฯ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
13/9/2566 11:06:37